Likvidace ekologických zátěží je podle NKÚ pomalá a neúčinná

Na konci měsíce listopadu 2017 zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad informaci o kontrole zaměřené na oblast odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Kontroloři prověřovali nastavení systému pro likvidaci těchto zátěží a současně vybrali pro kontrolu vzorek tří konkrétních lokalit.

Provedená kontrola ukázala, že likvidace ekologických zátěží je pomalá a neúčinná, což pro stát přináší další výdaje navíc. Od zahájení procesu odstraňování ekologických zátěží v roce 1991 byla dokončena zhruba jen polovina naplánovaných akcí a u třetiny z nedokončených akcí vlastní sanace dosud ani nezačala, přitom o nich bylo rozhodnuto už v letech 1994 – 1998.

NKÚ mj. poukázal na to, že dlouhodobě není zajištěn dostatečný zdroj finančních prostředků pro plnění závazků státu v této oblasti, že výše garancí nevyjadřuje reálnou potřebu finančních prostředků na odstranění SEZ, že databáze ekologických zátěží není dodnes úplná a neobsahuje aktuální data, atd.

NKÚ upozornil i na skutečnosti, že ze strany nabyvatelů existuje reálné riziko žalob na stát pro zdlouhavé odstraňování zátěží s možným rizikem do státního rozpočtu nebo že nedořešením konkrétních případů vyčerpaných dotací hrozí riziko částečného nebo i úplného znehodnocení již dříve provedených sanačních prací.

Ministerstvo financí, které je za řešení problematiky starých ekologických zátěží odpovědné, s většinou závěrů NKÚ souhlasí.

Celý text zde