Sanační technologie

Technologie čištění podzemní vody a průsakových vod

Technologie in situ

Čištění podzemní vody metodami in situ je velmi rozšířeným přístupem založeným na chemických, fyzikálních a biologických principech, případně kombinacích zmíněných metod.

Aplikace se používají na lokalitách s velkými objemy znečištěné vody a tam, kde není technicky možné čištění ex situ.

Odstranění ropných uhlovodíků (alkany, monoaromatické sloučeniny, benzen, toluen, ethylbenzen, BTEX, isoalkany, cyklické alkany), deriváty ropných uhlovodíků (halogenované, hydroxyl-, karboxyl-, karbonyl), PAU (polycyklickéaromatické uhlovodíky), chlorované ethyleny, dusičnany kovů, síranů a jiných.

Chemické principy - chemická oxidace, chemická oxidační činidla chemické vymývání a uvolňování sorbovaných polutantů.

Fyzikální metody in situ - používají tepelné pochody pro podporu sanace - ohřev párou nebo teplou vodou, odporové zahřívání, elektrotermický dynamický stripping, stripping ve vrtech, air sparging.

 • Biologické postupy
 • Podporovaná bioremediace
 • Biosparging
 • Bioslurping
 • Biotransformace, bioredukce
 • Biologické reaktivní bariéry
 • Přirozená atenuace
 • Chemické a fyzikální metody
 • Air sparging
 • Chemická oxidace in situ
 • Bariéry vertikální
 • Hluboká injektáž
 • Hydraulické štěpení
 • Pneumatické štěpení
 • Torpedace
 • Radiolytický rozklad

Technologie ex situ

Technologie ex situ jsou obvykle součástí integrovaného sanačního zásahu. Technologie ex situ se používají na rozpuštěné polutanty a polutanty ve volné fázi.

Fyzikálně chemické metody sanace kontaminované podzemní vody ex situ - sanační čerpání, gravitační oddělování, stripping, chemická oxidace, srážení, flokulace, koagulaci, flotaci, výměna iontů, adsorpce, absorpce.

 • Biologické metody
 • Bioreaktory
 • Umělé mokřady
 • Chemické a fyzikální metody
 • Air stripping
 • Adsorpce a absorpce
 • Chemická oxidace
 • Sanační čerpání a čištění po vyčerpání
 • Srážení, koagulace, flokulace, flotace
 • Výměna iontů