Novela zákona o zrušení Fondu národního majetku

Poslanecká sněmovna schválila v prosinci 2018 změnu zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Fond národního majetku (dále jen FNM) zřízený vládou v roce 1991 pro správu národního majetku a jeho privatizaci sice zanikl v roce 2006, ale jeho agendu převzal příslušný odbor ministerstva financí, který stále spravuje speciální privatizační účet, do kterého i nadále plynou například dividendy ze státních podniků vlastněných státem. Příjmy FNM z privatizace přitom byly od začátku primárně určeny na sanaci starých ekologických škod (jejichž likvidaci stát garantoval) a vyrovnávání případného schodku důchodového účtu, dále na podporu investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů, na revitalizaci dotčených území a podobné účely.

Ekologické závazky státu vznikly v devadesátých letech, kdy se vláda při privatizaci podniků zaručila za likvidaci ekologických škod, které vznikly za komunismu. Stát se tak při privatizaci podniků zavázal odstranit ekologické zátěže k němu vázané, a to formou smlouvy uzavřené mezi státem a nabyvatelem majetku. A likvidace výše zmíněných ekologických zátěží se státní garancí, která tedy není ani po více než 25 letech zdaleka vyřešena, byla financována právě ze speciálního „privatizačního účtu“.

Schválená změna zákona o zrušení FNM spočívá především v tom, že umožňuje vládě převést prostředky z privatizace do státního rozpočtu bez toho, že by byl určen konkrétní účel. Což by ve světle toho, že celková výše státních garancí na odstranění starých ekologických škod činila ke konci loňského roku částku 141,3 miliardy korun, mohlo znamenat ještě větší komplikace při řešení této letité a životní prostředí ohrožující problematiky.